Subnavigatie

X

Zwemmen

Bij KinderZomerSpelen zwemmen wij iedere week op 2 ochtenden, de dinsdag en de donderdag. Hier doen wij spelletjes met de kinderen en mogen zij ook vrij zwemmen.

Voor de kinderen met zwemdiploma wordt er in een soort estafette vorm, met groepjes en een begeleider, spelletjes gedaan. Zodra je met je groepje ieder spelletje hebt gedaan is het klaar. Er wordt dan wel nog even gekeken wie de winnaar is. Met gelijkspel moeten de begeleiders aan de bak, die zullen dan door middel van een opdracht in het water de winnaar bepalen. Als er dan nog tijd over is, vaak wel, wordt er nog vrij gezwommen.  In de tweede week is er een competitie tussen de begeleiders! De kinderen beginnen de ochtend met estafettes, en de begeleiders sluiten af met een boel gejuich van de kinderen! Die vinden het vaak nog spannender dan de begeleiders ? De laatste donderdag, in week 3 dus, wordt de hele ochtend vrij gezwommen.

Voor alle kinderen zonder diploma wordt er 3 weken lang in het ondiepe bad voor spelletjes en vrij zwemmen gezorgd. Daar is er vooral veel vrij zwemmen, met bijvoorbeeld voorwerpen in het water. Wel worden er ook spelletjes aangeboden waar je dan zelf kan kiezen of je daaraan meedoet, of dat je lekker voor je zelf blijft zwemmen.

Voor informatie hoe het zwemmen werkt, of hoe wij dit aanpakken kunt u terecht bij  Hoe gaat het zwemmen?